Our impact
Collectively, we have made great progress and growth, but what excites us the most is the enormous potential we have to do even more.
 
Kahuakai Iaea-Russell

Scholarship:
  • Makaloa Scholarship-UG

School attending next school year:
  • University of Hawaiʻi at Hilo

He leo mahalo nui kēia iā ʻoukou e ka poʻe kaʻana mai i ka waihona kālā o ka Makaloa Scholarship UG. Nui koʻu pōmaikaʻi i ko ʻoukou kōkua ʻana mai ma koʻu ala ʻimi naʻauao ma ke kulanui ʻo Hawaiʻi ma Hilo, i Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani. E kōkua ana kēia kālā iaʻu ma ke kūʻai i nā pono hele kula, a e maikaʻi ʻino loa ana kēia makahiki kula aʻe ma muli o kou kōkua ʻana mai. I kēia makahiki kula aʻe, he manaʻolana nui koʻu e koho i kaʻu hana me ke akamai i mea e hoʻohanohano i ke kaiāulu o ka poʻe Hawaiʻi me ke aukahi ʻōlelo Hawaiʻi. Ke aloha nui me ka mahalo ʻoi kelakela iā ʻoukou! na Kahuakaʻi Iaea-Russell